Norderhov kirke

Norderhov kirke
Tittel:
Norderhov kirke
Opphavsperson:
Nasjonalt Pilegrimssenter, Nasjonalt Pilegrimssenter
Beskrivelse:
<p>Norderhov kirke ligger i Norderhov og Ask sokn i Ringerike prosti. Den&nbsp;ble bygget i mur og ble oppført ca. 1170. Til kirkens eldste deler hører tårnet og skipets steinmurer. Kirken hadde opprinnelig langplan, men i 1881-82 ble kirken forlenget og utvidet til korskirke med tverrarmer og nytt kor og apsis i teglstein.&nbsp;I årene 1954 - 57 ble kirken restaurert under ledelse av arkitekt Finn Bryn.&nbsp;Kirken er fredet.</p><p>&nbsp;</p><p>Kilde:&nbsp;<a href="http://www.kirkesok.no/">www.kirkesok.no</a></p>
Emne:
gudbrandsdalsleden, pilegrimsleden
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Ringerike
Språk:
no
Tilbyder:
Nasjonalt Pilegrimssenter
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2015-08-18
Vis i opphavleg kontekst