Bønsnes kirke

Bønsnes kirke
Tittel:
Bønsnes kirke
Opphavsperson:
Nasjonalt Pilegrimssenter, Nasjonalt Pilegrimssenter
Beskrivelse:
<p>Middelalderkirken er bygget i stein i romansk stil. Kirken er viet til St. Olav og i følge sagnet var det Olav den Hellige som bygget den. Mer sannsynlig ble kirken bygget i Olav Kyrres regjeringstid (1066-93).</p><p>Utover på 1500 og 1600-tallet ble kirken forsømt, før den mot slutten av 1600 og begynnelsen av 1700-tallet ble restaurert. Tretårnet foran vestgavlen ble antagelig oppført i forbindelse med reparasjoner på tak og mur på 1850-tallet.</p><p>Kirken huser en flott Madonna-skulptur i tre fra ca. 1250, i tillegg et krusifiks fra 1400-tallet. Det er de eneste delene som er igjen av det opprinnelige middelalderinteriøret. Prekestolen og altertavlen stammer fra ca. 1700. Døpefonten er trolig fra 1600-tallet og ble oppmalt i 1726.</p><p>Nett:<a href="http://hole.kirken.no/" target="_blank">http://hole.kirken.no/</a></p><p>Adresse:Bønsnes, 3530 Røyse</p><p>Pris:25 kr for guidet omvisning</p><p>Avstand:1,6 km fra leden<br></p><div><span>Kilde:&nbsp;</span><a href="http://www.kirkesok.no/">www.kirkesok.no</a><br></div>
Emne:
Kulturminne(24), gudbrandsdalsleden, pilegrimsleden
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Hole
Språk:
no
Tilbyder:
Nasjonalt Pilegrimssenter
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2015-08-18
Vis i opphavleg kontekst