Arkeologisk minne. Gravhaug/-røys fra bronsealder - jernalder

Arkeologisk minne. Gravhaug/-røys fra bronsealder - jernalder
Tittel:
Arkeologisk minne. Gravhaug/-røys fra bronsealder - jernalder
Opphavsperson:
Nasjonalt Pilegrimssenter, Nasjonalt Pilegrimssenter
Beskrivelse:
<span>Rundrøys - klart markert</span><br>
Emne:
Kulturminne(24), gudbrandsdalsleden, pilegrimsleden
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Hole
Språk:
no
Tilbyder:
Nasjonalt Pilegrimssenter
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
2015-08-18
Vis i opphavleg kontekst