Tettstad

Tettstad
Tittel:
Tettstad
Beskrivelse:
Tettstad, Dagali, Gardsbruk, Numedalslågen, vinter, kyrkje,
Emne:
1 Negativ svart/hvitt
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Hol B
Sted:
Dagali
Språk:
no
Tilbyder:
Hol Bygdearkiv
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst