Hotell

Hotell
Tittel:
Hotell
Beskrivelse:
Hotell, Dagali Hotell, turistbedrift, bygning, toetasjes,
Emne:
1 Negativ svart/hvitt
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Hol B
Sted:
Dagali
Språk:
no
Tilbyder:
Hol Bygdearkiv
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst