Decca Navigator

Tittel:
Decca Navigator
Opphavsperson:
Kongsberg Våpenfabrikk, The Decca Navigator Co., Ltd., England
Beskrivelse:
Navigasjonsindikatoren er montert i en rektangulær lettmetall-kapsling, med glas i front og festet til en lettmetallsokkel, bereknet for bordmontasje. I fronten er der tallskiver med tilhørende viserer, der verdiene til viserangivelsene refererer til spesialkart for visning av skipets possisjon. , Innskrift:Decca Navigator, MK 12. Decometer Bowl Type 9347. KV.No. 0-322001. Serial No. 30119-K. (Primær)
Emne:
Decca Navigator, Possisjonsanviser, navigasjon, Lettmetall, Glas, Elektronikk
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Kongsberg
Språk:
no
Tilbyder:
Ishavsmuseet Aarvak
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst