Fat

Fat
Tittel:
Fat
Beskrivelse:
Fat i steintøy, dekorert med kineserier i grønt.Akantusbord rundt kanten., Innskrift:Rhine (Primær), Fatet har tilhørt Thora Johanne (Vesla) Rønning og Anne Kathrine Rønning. De har sannsynligvis arvet det etter sine foreldre.Mor, Rønnaug, var fra Steig i Sør-Fron. Fatet kommer trolig derfra og er antagelig fra siste halvdel av 1800-tallet.
Emne:
Fat, Fiskefat, Servise, Keramikk, Steintøy
Språk:
no
Tilbyder:
Maihaugen
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst