Bok

Tittel:
Bok
Beskrivelse:
Innskrift:Olav Vevle, Innskrift:Nationaltrykkeriet, Oslo
Emne:
Bok, Undervisningsplanene i folkeskolen, Undervisning, Papir
Fylke:
Oslo (fylke)
Kommune:
Oslo
Sted:
Oslo
Språk:
no
Tilbyder:
Museumssenteret i Hordaland
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst