Oppbevaring av legemidler på Apoteket Nordstjernen i Bergen

Oppbevaring av legemidler på Apoteket Nordstjernen i Bergen
Tittel:
Oppbevaring av legemidler på Apoteket Nordstjernen i Bergen
Opphavsperson:
Ukjent
Beskrivelse:
Oppbevaring av legemidler på Apoteket Nordstjernen i Bergen., Norsk Farmasihistorisk Museum mottok i 2008 en stor samling dias, negativer og kopier på papir fra Norges Apotekforening (tidligere Norges Apotekerforening). Samlingen stammer fra Bygge- og innredningskontoret i Norges Apotekerforening (senere NAF-gårdene AS). Den dekker i hovedsak tidsrommet 1970 til 2001 og dokumenterer ombygginger og nyanlegg av norske apotek i denne perioden. , Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i 1963, men bygger på en farmasihistorisk samling fra 1887. Formålet er å samle inn gjenstander som har vært brukt i norsk farmasi og vise disse i en kontekst som belyser norsk farmasøytisk virksomhet gjennom 400 år. Norsk Farmasihistorisk Museum er tilknyttet Norsk Folkemuseum og holder til i Generalitetsgården fra 1714 i Norsk Folkemuseums Gamleby.
Emne:
Farmasi, Apotek, Medisiner, Legemidler, Flasker
Fylke:
Hordaland
Kommune:
Bergen
Personer:
Apoteket Nordstjernen
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Farmasihistorisk Museum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst