Hetteglass

Hetteglass
Tittel:
Hetteglass
Opphavsperson:
NAF-Laboratoriene a.s
Beskrivelse:
Hetteglass i uåpnet kartong. Hetteglass med gummi/metall-hette. Inneholder klar væske. Pålimt etikett med sort og rødt trykk. Kartong pålimt etikett med sort, rødt og blått trykk. , Rødt streiftrykk " MEGET BRANNFARLIG", Innskrift:50 ml / Steril sprit 70% / PARENTERAL ANTIDOT / NAF-Laboratoriene a.s. / Brukes før 860810 / Pr.nr. 308002, (Primær)
Emne:
Hetteglass, Apotekfremstilt preparat, Apotek, Legemidler, Emballasje, Medisin, PAPP, Glass, Gummi (propp), Aluminium
Fylke:
Hedmark
Kommune:
Elverum
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Farmasihistorisk Museum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst