Litografi

Tittel:
Litografi
Opphavsperson:
Jacottet, Louis Julien, Mayer, Auguste, Lemercier Benard et Cie
Beskrivelse:
Litografi på papir., Gårdstun med bygninger, menneske- og dyrefigurer., Innskrift:Dessinè par A. Mayer / Lith. par Jacottet, fig. par Bayot (Primær), Innskrift:Gaard de Vang, près Norderhoug / Norvège (Primær), Fra plansjeverket "Atlas Pittoresque":, Verket består av ca. 300 litografier, trykt etter tegninger og malerier av franske kunstnere som deltok på La Recherche-ekspedisjonen 1838–1840, en franskfinansiert vitenskapelig ekspedisjon til Færøyene, Norge og Island. , Forskningresultatene fra ekspedisjonen ble utgitt som en rekke bind med beskrivelser og vitenskapelige avhandlinger, i tillegg til fem bind med plansjer. Bokverket ble utgitt i Paris i perioden 1842-1855 under fellestittelen Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe.
Emne:
Litografi, Plansje, Grafikk, Billedkunst, Trykk, Gårdsbygninger, Landsbygder, Ekspedisjoner, Papir
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Ringerike
Sted:
Norderhov
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Folkemuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst