Tegning

Tegning
Tittel:
Tegning
Opphavsperson:
Gjone, Erling
Beskrivelse:
Tegning på transparent., Erling Gjones tegning (1927) av hovedbygning på Bakke i Veggli, Numedal, Buskerud., Fra Johan J. Meyer (1860-1940) og Erling Gjones (1898-1990) samlinger., Begge var ansatt som arkitekt og professor ved NTH i Trondheim og arbeidet blant annet med eldre norsk bygningskunst. Fra 1925 til 1940 samarbeidet de om innsamling og bearbeiding av materiale til Meyers verk "Fortids Kunst i Norges Bygder" (17 hefter, 1908-39) ved å reise rundt i bygdene, måle opp, lage tegninger og male akvareller av bygninger og kunsthåndverk.
Emne:
Tegning, Meyer og Gjones samlinger, Boliger, Grunnplaner, Landsbygder, Papir
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Rollag
Sted:
Numedal, Veggli
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Folkemuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst