Muring ved Foss bru

Muring ved Foss bru
Tittel:
Muring ved Foss bru
Opphavsperson:
Ukjent
Beskrivelse:
Muring ved Foss bru
Emne:
Brubygging, Anleggsarbeidere
Sted:
Foss bru
Personer:
Bakken, Ivar, Bø, Jo, Bø, Sølfest, Edvardsen, Ludvig, Holen, Jørgen, Kylling, Lars, Langseth, Larsen, Ivar, Normann, Andr., Olsen, Petter, Soggemoen, Johan, Soggemoen, Olaf, Værnes, Søren
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk jernbanemuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst