Støping av bru over Vesterdalsveien ved Kristiansand stasjon med stasjonsområdet

Støping av bru over Vesterdalsveien ved Kristiansand stasjon med stasjonsområdet
Tittel:
Støping av bru over Vesterdalsveien ved Kristiansand stasjon med stasjonsområdet
Beskrivelse:
Støping av bru over Vesterdalsveien ved Kristiansand stasjon med stasjonsområdet
Emne:
Brubygging, Vegbruer, Jernbanestasjoner
Fylke:
Vest-Agder, Vest-Agder
Kommune:
Kristiansand, Kristiansand
Sted:
Kristiansand stasjon
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk jernbanemuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst