«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Fra Signaldalens Furuskoger (Vasdal). Lyngen.»

«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Fra Signaldalens Furuskoger (Vasdal). Lyngen.»
Tittel:
«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Fra Signaldalens Furuskoger (Vasdal). Lyngen.»
Opphavsperson:
Ruden, Ivar Martin
Beskrivelse:
Furuskog med innslag av bjørk i Signaldalen i Storfjord kommune i Troms. Fotografiet er tatt sommeren 1909, da skogforvalter Ivar Ruden var på befaring i mange av skogsdistriktene i Troms for å kartlegge om de svenske reindriftssamene som kom til fylket for å finne beite til flokkene sine i sommerhalvåret hvert år var til skade for skogen og skogbruket. I Signaldalen fant han en del lovende furuskog, og sannsynligvis var den vi ser på dette fotografiet i denne kategorien. Ruden var imidlertid redd for at trærne og ikke minst foryngelsen ville bli ødelagt fordi store reinflokker passerte området på veg til sommerbeiter i kystsonen, jfr. sitat fra rapporten hans som er gjengitt under fanen «Opplysninger». , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat) som måler 14, 0 X 8, 2 centimeter. Det fotografiske arkivet etter det statlige skogtilsynet inneholder også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Skog, Furu, Bjørk
Fylke:
Troms
Kommune:
Storfjord
Sted:
Signaldalen (Vasdal)
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst