«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Fra Signaldalen i Lyngen. Utsigt nedover Signaldalen fra Signalnes, ca. 2 mil op i Dalen. I Bakgr. Otertind.»

«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Fra Signaldalen i Lyngen. Utsigt nedover Signaldalen fra Signalnes, ca. 2 mil op i Dalen. I Bakgr. Otertind.»
Tittel:
«Den svenske Rentrafiks Skade paa Skogen. Fra Signaldalen i Lyngen. Utsigt nedover Signaldalen fra Signalnes, ca. 2 mil op i Dalen. I Bakgr. Otertind.»
Opphavsperson:
Ruden, Ivar Martin
Beskrivelse:
Landskapsbilde fra Signaldalen i Storfjord kommune i Troms. Fotografiet er tatt fra et forholdsdvis stort åpent engareal ved Signalnes, nordvestover mot et vassdrag (Signaldalselva) som var omgitt av flate moer med skog. I bakgrunnen ser vi en de bratte, høye fjell, med Otertind (Cávkosvárri) med topper som rager 1 235 og 1 354 meter over havet som de mest spektakulære. , Fotografiet ble tatt av skogforvalter Ivar Ruden sommeren 1909, da han var på befaring i ulike skogstrøk i Troms for å undersøke eventuelle negative konsekvenser for skogen og skogbruket av den sommerbeitinga flokkene til de svenske reindriftssamene som oppholdt seg i Troms hver sommer (jfr. tittelfelt). På dette fotografiet er det imidlertid vanskelig å se slike skader. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. Det fotografiske arkivet etter det statlige skogtilsynet inneholder også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Landskap, Jordbruk, Dal, Vassdrag, Fjell
Fylke:
Troms, Troms
Kommune:
Storfjord, Storfjord
Sted:
Signaldalen, Signaldalen
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst