"Fra Stangvik Presteg.skog, Hunnesbrænna, Ca. 70 Aar gl. Furubestand, opkommet efter Skogbrand, 20 M. Længde."

Tittel:
"Fra Stangvik Presteg.skog, Hunnesbrænna, Ca. 70 Aar gl. Furubestand, opkommet efter Skogbrand, 20 M. Længde."
Opphavsperson:
Ukjent
Beskrivelse:
Furubestand ved Hunnesbrenna i Stangvik prestegardsskog. Det dreier seg om et forholdsvis tett, rettvokst og ensaldret bestand, der trærne 70 år etter en skogbrann hadde nådd en høyde på cirka 20 meter. En mann står i bestandet. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Landbruksdepartementets skogkontor (skogdirektørens stab, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 17,2 X 12,2 centimeter). I det fotografiske materialet Norsk Skogmuseum har overtatt etter den statlige skogadministrasjonen finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Skog, Furu
Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune:
Surnadal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst