"Ca. 100-aarig Furuskog, 21 M. høi, i Stangvik paa Nordsiden av Fjorden i Nærheten av Todalsøren."

Tittel:
"Ca. 100-aarig Furuskog, 21 M. høi, i Stangvik paa Nordsiden av Fjorden i Nærheten av Todalsøren."
Opphavsperson:
Ukjent
Beskrivelse:
Veg gjennom furuskog i Stangvik, på nordsida av Todalsfjorden, ikke langt fra Todalsøra. Vegen går oppover ei li. Den har grusdekke og er forholdsvis smal. På begge sider av vegen står det forholdsvis gammel, rettvokst og høy furuskog. En mann i mørk dress lener seg mot en kraftig furustamme på yttersida av vegen. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Landbruksdepartementets skogkontor (skogdirektørens stab, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 12,2 X 17,2 centimeter). I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Veier og veilinjer, Skog, Furu
Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune:
Surnadal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst