"Fra Øian Privatskog i Todalen, Stangvik. Den store Furu er 33b M. høi og holdfer 16" paa 60', 2,25 M. i Omfang i Brysthøide. Er Værd ca. 400 Kr."

Tittel:
"Fra Øian Privatskog i Todalen, Stangvik. Den store Furu er 33b M. høi og holdfer 16" paa 60', 2,25 M. i Omfang i Brysthøide. Er Værd ca. 400 Kr."
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Furubestand i Øyan-skogen i Todalen på Nordmøre, der det fantes til dels sjeldent store dimensjoner. Sentralt i bildet går det en primitiv veg. Til venstre for denne står det ei 33 meter høy furu som har en omkrets på 2, 25 meter i brysthøyde. En mann står ved sida av treet og gir det på den måten en målestokk. I bestandet for øvrig finnes både små og store trær. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Landbruksdepartementets skogkontor (skogdirektørens stab, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 12,2 X 17,2 centimeter). Fotoarkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra det statlige skogetaten inneholder også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Landskap, Skog, Furu
Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune:
Surnadal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst