"Fra Øian Privatskog i Todalen i Stangvik. Træet i Midten holder 10"paa 70' og er 30 M. høit. 2 av Trærne i Bakgr. holder 50' 12"."

Tittel:
"Fra Øian Privatskog i Todalen i Stangvik. Træet i Midten holder 10"paa 70' og er 30 M. høit. 2 av Trærne i Bakgr. holder 50' 12"."
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Furubestand i Øyan-skogen i Todalen på Nordmøre, der det fantes til dels sjeldent store dimensjoner. Fotografiet er tatt fra en bakkekam nedover mot et bestand med fire dominerende furutrær. Særlig det nærmeste, som er 30 meter høyt, har uvanlige dimensjoner (jfr. rubrikken "Signatur/påskrift"). En mann står ved sida av treet og gir det på den måten en målestokk. I bestandet for øvrig finnes både små og store trær. I mellomgrunnen skimtes et engareal mellom trærne. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 12,2 X 17,2 centimeter). I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Furu, Skog
Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune:
Surnadal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst