"Stangvik prestegdskog. Stor furu."

Tittel:
"Stangvik prestegdskog. Stor furu."
Opphavsperson:
Ukjent
Beskrivelse:
Stor furu i Stangvik prestegardsskog. Treet er fotografert skrått nedenfra oppover mot krona. Stammen har et par krumninger, og greinene er friske og svært grove. Til venstre i forgrunnen en grann bjørkestamme. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Landbruksdepartementets skogkontor (skogdirektørens stab, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (glassplate, 11,9 X 16,2 centimeter). I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Skog, Furu
Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune:
Surnadal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst