Furuskog i Fuglevannsskogen i Flekkekomplekset i Sunnfjord

Furuskog i Fuglevannsskogen i Flekkekomplekset i Sunnfjord
Tittel:
Furuskog i Fuglevannsskogen i Flekkekomplekset i Sunnfjord
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Furuskog i Fuglevannsskogen i Flekkekomplekset i Sunnfjord, Sogn og Fjordane. Fotografiet viser furutrær av noe varierende alder og størrelse, iblandet små bjørketrær. I bakgrunnen skimtes fjell med snø på toppene. Forgrunnen er svært mørk. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Landbruksdepartementets skogkontor (skogdirektørens stab, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 8,2 X 14,0 centimeter). I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Fjaler
Sted:
Sunnfjord
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst