Skogforvalter Jens Haakon Høye (f

Skogforvalter Jens Haakon Høye (f
Tittel:
Skogforvalter Jens Haakon Høye (f
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Skogforvalter Jens Haakon Høye (f. 1877) i Nordre Bergenhus skogforvaltning studerer granplanter som er skadd på grunn av hjortebeite. Skogforvalteren er dresskledd, og har vest med blankt kjede for lommeuret. Han har ellers kvit skjortet, slips og sixpencelue og støtter seg på en spaserstokk. Høyre hånd har grepet en grantopp som er avgnagd og inntørket. Fotografiet er tatt i Hovlandsskogen i Flekke-komplekset i Sunnfjord. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Landbruksdepartementets skogkontor (skogdirektørens stab, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 8, 2 X 14, 0 centimeter). Opptaket er dessverre noe undereksponert. I det fotografiske arkivet den statlige skogetaten har overlatt til Norsk Skogmuseum finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Fjaler
Sted:
Sunnfjord
Personer:
Høye, Jens Haakon
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst