Skogforvalter Jens Haakon Høye (f

Skogforvalter Jens Haakon Høye (f
Tittel:
Skogforvalter Jens Haakon Høye (f
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Skogforvalter Jens Haakon Høye (f. 1877) i Søndre Bergenhus skogforvaltning viser eksepel på hvordan beitende hjort har skadet toppene på unge granplanter. Det gjør han ved å holde opp ei lys vindjakke bak ei plante der toppen er nålelaus og tørr. Høye er sjøl iført dress, vest, kvit skjorte, slips og sixpencelue. Terrenget han står i har spredte furutrær, bjørkekratt og altså en del unge granplanter. Bildet er fra Hovlandsskogen i Flekkekomplekset i Sunnfjord. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Landbruksdepartementets skogkontor (skogdirektørens stab, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 8, 2 X 14, 0 centimeter. Opptaket er dessverre noe undereksponert. I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Fjaler
Sted:
Sunnfjord
Personer:
Høye, Jens Haakon
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst