Landskapsfotografi fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Sunnfjord

Landskapsfotografi fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Sunnfjord
Tittel:
Landskapsfotografi fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Sunnfjord
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Landskapsfotografi fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Sunnfjord. Bildet er tatt fra en bakkekam der det etter hogst står igjen enkelte store furuer som frøtrær- En mann sitter i skråningen til venstre i bildet og betrakter utsikten mot et nedenforliggende vatn. I bakgrunnen bakke- eller åskammer med barskog. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra skogdirektørens kontor (Landbruksdepartementets skogkontor, senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 14, 0 X 8, 2 centimeter). I det fotografiske materialet Norsk Skogmuseum har overtatt etter den statlige skogadministrasjonen finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Fjaler
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst