Landskapsbilde fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Nordfjord

Landskapsbilde fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Nordfjord
Tittel:
Landskapsbilde fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Nordfjord
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Landskapsbilde fra Hellebust skog i Flekke-komplekset i Nordfjord. Bildet er tatt mot ei li der det står anslagsvis 30-40 år gamle grantrær i nokså tett bestand. På bakkekammen bakenfor skimtes et mer "stedegent" bestand av furu ispedd bjørketrær. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra skogdirektørens kontor (Landbruksdepartementets skogkontor, senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 14, 0 X 8, 2 centimeter). Fotoarkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra det statlige skogetaten inneholder også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Fjaler
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst