Skogparti fra Hovland i Flekke-komplekset i Sunnfjord

Skogparti fra Hovland i Flekke-komplekset i Sunnfjord
Tittel:
Skogparti fra Hovland i Flekke-komplekset i Sunnfjord
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Skogparti fra Hovland i Flekke-komplekset i Sunnfjord. En dress- og bowlerhattkledd skogfunkjonær står sentralt i bildet og støtter seg mot et spinkel, inntørket 3-4 meter høy gran. Dette er et av flere innplantete trær på stedet som er ødelagt på grunn av hjortens beiting. Bestandet later til å være en blanding av gran og furu på fuktig gras- og lyngbevokst mark. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra skogdirektørens kontor (Landbruksdepartementets skogkontor, senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 8, 2 X 14, 0 centimeter). Opptaket er dessverre undereksponert. I fotomaterialet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Fjaler
Sted:
Sunnfjord
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst