Landskapsfotografi fra Fredensborgåsen i Fjaler i Sunnfjord

Landskapsfotografi fra Fredensborgåsen i Fjaler i Sunnfjord
Tittel:
Landskapsfotografi fra Fredensborgåsen i Fjaler i Sunnfjord
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Landskapsfotografi fra Fredensborgåsen i Fjaler i Sunnfjord. Sentralt i bildet er et tjern med blankt vannspeil, omgitt av bjørkeskog. Fram mot tjerne leder et stolpebasert nettinggjerde med grind og med stige som gjør det enkelt for mennesker å passere gjerdet. En dress- og hattekledd herre (muligens skogvokter Jens Haakon Høye, f. 1877) er i ferd med å klatre over. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra skogdirektørens kontor (Landbruksdepartementets skogkontor, senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 14, 0 X 8, 2 centimeter, noe undereksponert). I fotomaterialet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Fjaler
Personer:
Høye, Jens Haakon
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst