Landskapsfotografi fra Myklebostad i Høylandkomplekset

Landskapsfotografi fra Myklebostad i Høylandkomplekset
Tittel:
Landskapsfotografi fra Myklebostad i Høylandkomplekset
Opphavsperson:
Ielstrup, Henrik Jacob
Beskrivelse:
Landskapsfotografi fra Myklebostad i Høylandkomplekset, langs vegen mellom Ålgård og Sandnes. Vegen går gjennom et jordbrukslandskap som er dekt av et tynt snølag. Både vegen og jordene omkranses av steingjerder. I bakgrunnen en kraftig bergrygg, dels med blankskurt fjell, dels med vegetasjon. Bildet er åpenbart tatt fra ei en karjol, venstre side av hesten sees nederst til venstre i bildeflata. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra skogdirektørens kontor (Landbruksdepartementets skogkontor, senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har bevart originalnegativ (nitrat, 17, 2 X 12, 2 centimeter). I fotomaterialet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Veg, Gjerde, Landskap, Steingjerde, Jordbruk
Fylke:
Rogaland, Rogaland
Kommune:
Høyland, Sandnes
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst