Stor snømengde i skogen

Tittel:
Stor snømengde i skogen
Opphavsperson:
Wilse, Anders Beer
Beskrivelse:
Stor snømengde i skogen. Fotografiet er tatt fra ei forholdsvis åpen li, der et par granner til høyre i forgrunnen er så innhyllet i snø og rim at de virker skulpturelle. På ei flate i bakgrunnen til venstre ses større og tettere skog, samt et is- og snødekt vatn. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske arkivmaterialet Norsk Skogmuseum har overtatt etter den statlige skogadministrasjonen finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Dette motivet er blant dem som også er bevart i form av en svart-hvit diaskopi. DSS-samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Emne:
Granskog, Snø, Vinter, Landskap
Fylke:
Buskerud, Oslo
Kommune:
Oslo
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst