Turid Kjellmann Pedersen

Tittel:
Turid Kjellmann Pedersen
Opphavsperson:
Ukjent
Beskrivelse:
Turid Kjellmann Pedersen. Portrett av 40 år gammel kvinne med mørkt hår, som er samlet i flette i nakken. Hun har en blågrønn kjole på seg. Opptaket er gjort mot en tidstypisk gulbrun bakgrunn. Fotografiet ble publisert i tidsskriftet Statsskog nr. 3 1977. Turid Kjellmann Pedersen var på det tidspunktet styremedlem i Direktoratet for statens skoger. Ellers var hun småbruker. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske materialet den statlige skogetaten har overlatt til Norsk Skogmuseum finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Finnmark
Kommune:
Alta
Personer:
Pedersen, Turid Kjellmann
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst