Kongsberg skogskoles praksissenter ved Sandoren i Hedenstad fondsskoger

Tittel:
Kongsberg skogskoles praksissenter ved Sandoren i Hedenstad fondsskoger
Beskrivelse:
Kongsberg skogskoles praksissenter ved Sandoren i Hedenstad fondsskoger. Tunanlegg med halvannenetasjes, laftet våningshus og to mindre stuebygninger til høyre, den ene i bordkledd bindingsverk, den andre laftet. Bygningene ligger på en bakkekam med furuvegetasjon. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske arkivet etter det statlige skogtilsynet finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Buskerud, Buskerud
Kommune:
Kongsberg, Kongsberg
Sted:
Sandsvær, Sandsvær
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst