Stammeskive fra gammel stamme med uregelmessig yte

Tittel:
Stammeskive fra gammel stamme med uregelmessig yte
Beskrivelse:
Stammeskive fra gammel stamme med uregelmessig yte. Stammen er hul i kjernen. Den er fotografert mot svart bakgrunn og holdes av ei hand med kvit skjorte og svart jakke. Stammeskiva er brukt som gave til Kongsberg by ved 350-årsjubileet i 1974 fra Sølvverkets skogforvaltning "og en jevnaldring", som det står på skiva. Ellers er en del relevante begivenheter i byens historie markert på årringene da begivenhetene skal ha funnet sted. Stammeskiva og påskriftene er lagd av skogsarbeider Torstein Pedersen. Fotografiet er publisert i tidsskriftet Statsskog nr. 2 1972, side 41. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske arkivet etter det statlige skogtilsynet finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Kongsberg
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst