Fullblodshesten Mira Senator og fôrvert Sigrid Korbu

Tittel:
Fullblodshesten Mira Senator og fôrvert Sigrid Korbu
Beskrivelse:
Fullblodshesten Mira Senator og fôrvert Sigrid Korbu. Fru korbu er iført en mønstret, knelang kjole, og hun forer hesten med noe. I bakgrunnen krattskog. Sigrid Korbu var gift med skogforvalter Hans Korbu. Fotografiet er publisert i tidsskriftet Statsskog 1969 nr. 4, side 49. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske materialet Norsk Skogmuseum har overtatt etter den statlige skogadministrasjonen finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Kongsberg
Personer:
Korbu, Sigrid
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst