Vedkjøring på slede vinterstid

Tittel:
Vedkjøring på slede vinterstid
Opphavsperson:
Ukjent
Beskrivelse:
Vedkjøring på slede vinterstid. Fotografiet er tatt slik at vi ser sida på en mørk hest, skjekene og et forholdsvis digert vedlass med en kjørekar ved siden av. Opptaket er gjort på ei flate med spredte furutrær. Fotografiet er publisert i tidsskriftet Statsskog 1974 nr. 1, side 6. Der er fry brukt som illustrasjon til skogforvalter Odd Hoems artikkel "Ringerike skogforvaltning". , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. Med det fotografiske materialet Norsk Skogmuseum overtok fra den statlige skogetaten fulgte det også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Sigdal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst