Laftet tømmerhytte med funkisvinduer og vinduslemmer

Tittel:
Laftet tømmerhytte med funkisvinduer og vinduslemmer
Beskrivelse:
Laftet tømmerhytte med funkisvinduer og vinduslemmer. Bygningen kvler på en gråsteinsmur, har sementsteinstak og to åiper. Over døra på gavlveggen henger det et gevir. Foran denne inngangen står en brun Ford fra 1970-tallet. I forgrunnen et spilegjerde, i bakgrunnen granskog med innslag av bjørk. Vinteropptak med tynt snødekke. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er ordnet etter emner og personnavn hos DSS, uten egne arkivnummer.
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Kongsberg
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst