Bebyggelse i Kåfjord

Tittel:
Bebyggelse i Kåfjord
Beskrivelse:
Bebyggelse i Kåfjord. Fotografiet er tatt fra et utsiktspunkt. I forgrunnen ligger en lang kvitmalt bygning med enetasjes endefløyer og toetasjes midtfløy, samtlige fløyer med skiftertekte valmtak. Ved bygningens gavl står et dueslag. Ellers er den kvite bygningen omgitt av en park avgrenset av et kvitmalt stakitt. Bakenfor ses et toogenhalvetasjes leilighetskompleks i tre. Helt til høyre i bildet to villaer, hvorav særlig den nærmeste utstråler en viss velstand. Bygningene ligger ved en fjord med et forholdsvis øde fjellandskap på motsatt side. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. Med det fotografiske materialet Norsk Skogmuseum overtok fra den statlige skogetaten fulgte det også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter dessuten et betydelig antall nyere positivkopier som er registrert på emne og person hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Finnmark
Kommune:
Alta
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst