Gardsbruket Sætrum i Alta

Tittel:
Gardsbruket Sætrum i Alta
Beskrivelse:
Gardsbruket Sætrum i Alta. Fotografiet er tatt fra et flatt engareal mot gardstunet. Her ses (fra venstre) et laftet våningshus eller loft, ei flaggstang, et panelt og kvitmalt våningshus i to etasjer og en driftsbygning med laftet fjøs og høyloft i bordkledd bindingsverk. I bakgrunnen en åsrygg. , Dette fotografiet er hentet fra DSS-arkivet, der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter desssuten et betydelig antall nyere positivkopier som er ordnet etter emner og personnavn hos DSS, uten egne opptaks- eller filmnummerreferanser.
Fylke:
Nord-Trøndelag, Finnmark
Kommune:
Namsos, Alta
Sted:
Namdalen
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst