Kunstig engdyrking ved Tangen landbruksskole i Alta

Tittel:
Kunstig engdyrking ved Tangen landbruksskole i Alta
Beskrivelse:
Kunstig engdyrking ved Tangen landbruksskole i Alta. I forgrunnen står to velkledde herrer i ei eng der stråene rekker dem omtrent til hoftene. I bakgrunnen til venstre våningshuset og et par mindre uthus på nevnte skoile. Helt i bakgrunnen en kraftig fjellrygg. , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske arkivet Norsk Skogmuseum har overtatt fra den statlige skogetaten finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter også et betydelig antall nyere positivkopier som er ordnet etter emner og personnavn hos DSS, uten egne nummer.
Fylke:
Finnmark
Kommune:
Alta
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst