Godt voksen kvinne fotografert på steintrapp foran inngangen til eldre våningshus

Tittel:
Godt voksen kvinne fotografert på steintrapp foran inngangen til eldre våningshus
Opphavsperson:
Juul, Johan Greve
Beskrivelse:
Godt voksen kvinne fotografert på steintrapp foran inngangen til eldre våningshus. Kvinna er iført tradisjonell stakk og hodekledning med lokalt særpreg fra Hallingdal. Hun holder hendene på magen, som er dekt av et forkle med blomstrete mønster , Dette fotografiet er hentet fra et arkiv der bildene i hovedsak er tatt av medarbeidere fra Skogdirektørens kontor (Skogdirektoratet, seinere Direktoratet for statens skoger og Statskog SF) i samband med befaringsreiser i forvaltningsdistriktene. Negativsamlinga, med samme nummerering, er også overlatt til museet, men mye mangler og noe er dårlig bevart, blant annet fordi opptakene i hovedsak er gjort på nitratfilm. Dette bildet har ikke bevart originalnegativ. I det fotografiske arkivmaterialet den statlige skogetaten har overlatt til Norsk Skogmuseum finnes også et større antall diaskopier, samt originale positivkopier utenfor katalogsystemet, men med samme originalnummerering fra DSS. Samlinga omfatter ellers et betydelig antall nyere positivkopier som er ordnet etter emner og personnavn hos DSS, uten egne opptaks- eller filmnummerreferanser.
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Gol
Sted:
Hallingdal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst