"1928 Bergskaug"

Tittel:
"1928 Bergskaug"
Beskrivelse:
Bergskaug ved A/S Buskerud Papirfabrikk på Åssida i Drammen (den gang i Lier kommune). Fotografiet viser et herskapelig, stort, kvitmalt våningshus omgitt av en parkmessig behandlet hage og et kvitmalt stakittgjerde med en staselig port mot vegen. Inne i den parkmessige hagen er det flere store lauvtrær og et par mindre frukttrær, omgitt av sirkelformete bed. Bygningen har kvit panel og krysspostvinduer. I bakgrunnen skogkledde åser. Ifølge undertekst under en kopi av fotografiet i fabrikkens album skal dette være Bergskaug, antakelig en gammel landbrukseiendom som ble brukt som representasjonslokale for fabrikkledelsen. , Dette og en rekke andre fotografier ble overdratt fra De norske Papirfabrikanters Forening/Treforedlingsindustriens Bransjeforening til Norsk Skogmuseum etter initiativ fra Inger Beate Lundsgård i desember 2008. Overdragelsen av fotografiene skjedde da organisasjonens kontor skulle flyttes fra Norsk Industri i Oscars gate 20 i Oslo. I forbindelse med denne saken diskuterte vi også arkivene. Da det viste seg at organisasjonen allerede hadde avlevert en del arkivalia til Riksarkivet, ble det også denne gangen foretatt avlevering dit, men fotografiene ble altså overført til Norsk Skogmuseum. Dette bildet er nr. 19 i et album som er merket "A/S BUSKERUD PAPIRFABRIKK 1-3 1928 - 30-6 1949".
Emne:
Industri, Papirproduksjon, Arbeidsliv, Kontor, Bebyggelse
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Drammen
Sted:
Åssida
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst