"11/1-38"

Tittel:
"11/1-38"
Beskrivelse:
Interiør fra A/S Buskerud Papirfabrikk på Åssida i Drammen (den gang i Lier kommune). I 1937-38 ble papirmaskinen ved denne fabrikken fullstendig ombygd, særlig for å kunne kjøre maskinen med større driftshastigheter, slik at en kunne oppnå større produksjonsvolumer. I den forbindelse la bedriften om fra dampdrift til elektrisk drift. Dette fotografiet skal være tatt i tredje ombyggingsfase, som ble gjennomført vinteren 1938. Dette fotografiet viser arbeidet med å bygge damphette over papirmaskinens tørkeparti. Hetta lages av gjennomsiktige plater, muligens glass eller et plaststoff. Øverst til venstre på bildet skimtes et stillas som er reist oppå presspartiet under arbeidet med damphetta. Høyere opp og lengre bak ses en arbeider som viderefører montasjen, tilsynelatende fra en usikret posisjon på en bjelke. , Dette og en rekke andre fotografier ble overdratt fra De norske Papirfabrikanters Forening/Treforedlingsindustriens Bransjeforening til Norsk Skogmuseum etter initiativ fra Inger Beate Lundsgård i desember 2008. Overdragelsen av fotografiene skjedde da organisasjonens kontor skulle flyttes fra Norsk Industri i Oscars gate 20 i Oslo. I forbindelse med denne saken diskuterte vi også arkivene. Da det viste seg at organisasjonen allerede hadde avlevert en del arkivalia til Riksarkivet, ble det også denne gangen foretatt avlevering dit, men fotografiene ble altså overført til Norsk Skogmuseum. Dette bildet er nr. 194 i et album som er merket "A/S BUSKERUD PAPIRFABRIKK 1-3 1928 - 30-6 1949".
Emne:
Treforedling, Industri, Maskiner, Papirproduksjon, Arbeidsliv
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Drammen
Sted:
Åssida
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst