"FROGNERSÆTEREN"

Tittel:
"FROGNERSÆTEREN"
Beskrivelse:
Frognersætra utenfor Oslo. Dette stedet var, som navnet indikerer, opprinnelig sæter for Frogner hovedgård. I 1864 kjøpte den rike trelasthandleren Thomas Heftye denne eiendommen. Han bygde en stor villa på Frognersætra, og etablerte dessuten sitt eget friluftsmuseum. Etter Heftyes død i 1886 ble eiendommen solgt rimelig til Oslo kommune, som valgte å forvalte Frognersætra som et utfartssted for hovedstadens friluftsfolk. Fotografiet er tatt oppover en solvendt, grasbevokst voll, der det er reist flere bygninger som er inspirert av norsk middelalderarkitektur. Til venstre i forgrunnen ser vi et stavloft og et stabbur. Noe høyere opp, på en gråsteinsmurt terrasse i terrenget ligger restaurantbygningen, en tømmerkonstruksjon i drakestil. Denne bygningen sto ferdig i 1891. Den ble bygd etter tegninger av arkitekt Holm Munthe, og av laftetømmer fra Frognersæterskogen. Bygningen er et av de mest sentrale arbeidene i norsk drakestilarkitektur. Bak den igjen skimter vi granskogen ovenfor. Ei kvitmalt stang med et vaiende norsk flagg er sentralt i bildet. , Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Emne:
Sæter, Friluftsliv, Rekreasjon, Museum, Arkitektur
Fylke:
Oslo (fylke)
Kommune:
Oslo
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst