"1533/2 Norge. Fossheim, Valdres"

Tittel:
"1533/2 Norge. Fossheim, Valdres"
Opphavsperson:
Mittet & Co. A/S
Beskrivelse:
Landskapsfotografi fra Vestre Slidre i Valdres. Fotografiet later til å være tatt fra en bergnabb med en del trær i forgrunnen. Nedenfor ses flere hus, blant annet det kvitmalte Fossheim turisthotell. Til venstre i bildet et solvendt, forholdsvis bratt åkerlandskap avbrutt av tanger med barskog. Til høyre ses Strondafjorden med en del holmer. Lengre nedover langs fjorden aner vi at de nedre delene av de ellers skogkledde åsene har et åkerlandskap. , Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Emne:
Landskap, Skog, Jordbruk, Innsjø, Bebyggelse, Hotell
Fylke:
Oslo (fylke), Oppland
Kommune:
Oslo, Vestre Slidre
Sted:
Valdres
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst