"17/173 Valdres. Ø. Slidre. Beitostølen"

Tittel:
"17/173 Valdres. Ø. Slidre. Beitostølen"
Opphavsperson:
Normann, Carl (Gustav)
Beskrivelse:
Landskapsfotografi fra Beitostølen i Øystre Slidre i Valdres i Oppland. Fotografiet er tatt fra en sætervoll som har fått stå ubeitet og uslått, og dermed har fått karakter av blomstereng nedover mot en annen voll, som later til å være slått. Begge vollene har enetasjes, laftete sæterhus med umalt vertikalstilt panel og med saltak. Nederst på sætervollen ligger en toetasjes "villa" med veranda midt på langveggen, mot en veg. I bakgrunnen skrår terrenget nedover mot et nedenforliggende dalføre, og på motsatt side av dette igjen ses flere fjellrygger, dels med snøflekker på. Bildet er åpenbart tatt før Beitostølen ble turiststed. , Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Emne:
Landskap, Sæter, Fjell, Bebyggelse
Fylke:
Oslo (fylke), Oppland
Kommune:
Oslo, Øystre Slidre
Sted:
Valdres
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst