"Farris ved Larvik"

Tittel:
"Farris ved Larvik"
Opphavsperson:
Ludvigsen, Jacob Emanuel
Beskrivelse:
Landskapsbilde fra Farrisvannet ved Larvik i Vestfold. Fotografiet er tatt fra en bergskrent ved Bjørndalen mot noe som later til å være et nes med barskog. Bakenfor ser vi den vestre enden av vannet, hvor Farriselva løper gjennom en liten elvedal ned mot sjøen hvor ulike Fritzøe-selskap gjennom tida har drevet ulike former for industriell virksomhet med trevirke som i stor grad har vært fløtet over Farrisvannet som en sentral ressurs. På bildet kan vi ane lenser eller tømmerbommer i denne (vestre) delen av vannet. Bakenfor dette igjen ses en åskam med bar- og lauvskog. På vannflata i vika mot neset i forgrunnen har noen skrevet "Kilen". Til venstre for det samme neset er det et engareal, som noen har markert ved å skrive "Bergløkka" på denne delen av fotografiet med svart tusj. Noe lengre bak, over moreneryggen ved Farriselvas utløp, har noen skrevet "Eidet". , Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Emne:
Landskap, Innsjø
Fylke:
Oslo (fylke), Vestfold
Kommune:
Oslo, Larvik
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst