"828 Stormogranen i Rollag, Numedal"

Tittel:
"828 Stormogranen i Rollag, Numedal"
Beskrivelse:
Stormograna i Rollag i Numedal (Buskerud). Dette var ei uvanlig rett, tettvokst og finkvistet gran, ei såkalt søylegran, som skilte seg markant fra de mer grovkvistete granene, som vi ser et eksemplar av til høyre i bakgrunnen. Da forsøksleder Tollef Ruden skulle etablere et fagmiljø for skoglig vekstforedling i Norge etter 2. verdenskrig var han svært opptatt av slike søylegraner, fordi de var lange, småkvistete og smale. I den grad formen var arvelig betinget mente han at frø og stiklinger fra slike trær burde danne grunnlag for det nye kulturskogbrukets planteproduksjon. På den måten så han for seg at han skulle finne fram til trær med form og vekstegenskaper som var attraktive for den skogbaserte industrien, og som (på grunn av søyleformen med korte greiner) kunne stå tett på plantefeltene, slik at en kunne oppnå stor produksjon av nyttbart virke per arealenhet. , Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Emne:
Vegetasjon, Skog, Gran, Andre verdenskrig
Fylke:
Buskerud
Sted:
Numedal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst