"14/935 Nord-Norge. Kvesmenes - Otertind - Signaldalen."

Tittel:
"14/935 Nord-Norge. Kvesmenes - Otertind - Signaldalen."
Beskrivelse:
Landskapsfotografi fra Signaldalen i Storfjord kommune i Troms. Fotografiet er tatt fra en elvebrink med ei vegbru av jern i forgrunnen. Bak brua står skogen tett på elvesletta. Over det hele kneiser bratte, spisse fjell, dels dekt av et tåkeslør. Dette er Otertind (Cavkosvarri). , Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.
Emne:
Landskap, Dalføre, Vassdrag, Bru, Fjell
Fylke:
Troms
Kommune:
Storfjord
Sted:
Signaldalen (Vasdal)
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst