Treskilt med informasjon om Kongsberg sølvverks klengstue (jfr

Treskilt med informasjon om Kongsberg sølvverks klengstue (jfr
Tittel:
Treskilt med informasjon om Kongsberg sølvverks klengstue (jfr
Opphavsperson:
Fystro, Ingvar
Beskrivelse:
Treskilt med informasjon om Kongsberg sølvverks klengstue (jfr. SJF-F. 002689). Skiltet er lagd av tre og har øverst et av bergverkssamfunnets kjente symboler, korslagt hammer og slagmeisel. Under dette symbolet leser vi følgende tekst: "Klengstua. Bygget ca. 1700 og var først kunstfettkokeri (smørefett til sølvveket). Fra ca. 1900 tatt i bruk til frømodningsanstalt. Gran og furukongler ble modnet med varme. " Den siterte teksten er påført den lysgrå tretavla med svarte bokstaver i en slags gotisk skrifttype. Skiltet var montert på den kvitkalkete ytterveggen på bygningen som omtales i teksten. , Dette er ett av flere diasopptak fra Det norske Skogfrøverk - eller rettere sagt den organisatoriske forløperen Statens Skogfrøverk - på Hamar. Bildene ble innlånt til Norsk Skogmuseum for skanning fordi mange av dem var aktuelle som illustrasjoner til et manuskript om skogkulturarbeidet i Norge. Bjørn Bækkelund gjorde et lydbåndintervju med Ingvar Fystro om mange av disse opptakene 4. februar 2005. Lydbåndet er avskrevet og arkivert med filnavnet IF-dias. doc.
Emne:
Skogfrøproduksjon, Bebyggelse, Klengstue, Bergverk
Fylke:
Buskerud, Buskerud
Kommune:
Kongsberg, Kongsberg
Sted:
Numedal, Numedal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst