Byggetomta for Geithus Bruk i Modum slik den så ut i anleggsperioden

Byggetomta for Geithus Bruk i Modum slik den så ut i anleggsperioden
Tittel:
Byggetomta for Geithus Bruk i Modum slik den så ut i anleggsperioden
Beskrivelse:
Byggetomta for Geithus Bruk i Modum slik den så ut i anleggsperioden, sommeren 1965. Dette er en montasje, sammensatt av to opptak. Bildet viser hvordan man hadde forskalet for å kunne støpe sammenhengende murer og punktvise fundamenter til det som skulle bli en stor, rektangulær industrihall. I forgrunnen ligger en haug med ennå ubrukte forskalingsbord, på et underlag som ellers preges av store vanndammer, antakelig etter nedbør. Ved venstre bildekant, under og bak et bjørketre, skimtes et bolighus. Fotografiet er tatt fra sør mot nord. I bakgrunnen til høyre ser vi Øståsen med Hvalsknatten. , Dette og mange andre fotografier kom til Norsk Skogmuseum i forbindelse med at selskapet Nordic Paper nedla papirfabrikken på Geithus og overførte arkivmaterialet til museet.
Emne:
Anleggsarbeid, Arbeidsliv, Industri, Treforedling
Fylke:
Buskerud, Buskerud
Kommune:
Modum, Modum
Sted:
Geithus, Geithus
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst